ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΤΡΑ 28623Β

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικατάσταση κλειδαριάς ΑΤΡΑ με κλειδαριά ΟMEGA. Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και στο πάνω μέρος βρίσκονται 4 πίροι με κέντρο 70,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.