ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 25698Β

ΣΧΟΛΙΑ :Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κλειδαριά ΟMEGA.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και κλειδώνει σε σταθερό σημείο και στο πάνω μέρος 4 πίροι με κέντρο 60,2 mm καθώς και κύλινδρο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.