ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 42365Β

ΣΧΟΛΙΑ :Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κλειδαριά ΟMEGA.Στο πάνω μέρος υπάρχουν 5 πίροι με κέντρο 60,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.