ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ CISA 42683Β

ΣΧΟΛΙΑ :Αντικατάσταση κλειδαριάς CISA με κλειδαριά ΟMEGA.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και στο πάνω μέρος 4 πίροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τους ίδιους πίρους.Η κλειδαριά μπορεί να μετατραπεί σε κέντρο 70,2mm απ'τη στιγμή που οι πίροι περισσεύουν κατα 13,2 mm.