ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ CISA 23869Β

ΣΧΟΛΙΑ :Αντικατάσταση κλειδαριάς CISA με κλειδαριά ΟMEGA.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και στο πάνω μέρος 3 πίροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τους ίδιους πίρους.Η κλειδαριά μπορεί να μετατραπεί σε κέντρο 70,2mm απ'τη στιγμή που οι πίροι περισσεύουν προς τα έξω κατα 13,2 mm.