ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ CISA 91473Β

ΣΧΟΛΙΑ :Αντικατάσταση κλειδαριάς CISA με κυλινδρική κλειδαριά με κέντρο 6.2cm και antipanic system. Η κλειδαριά αυτή έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει αυτόματα με το πόμολο από την μέσα ή την έξω πλευρά.Από την εσωτερική μεριά το antipanic system μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από δική μας επιλογή. Είναι κατάλληλο και για ιδιωτικούς χώρους.