ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 982563Β

ΣΧΟΛΙΑ:Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κυλινδρική κλειδαριά.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και ανοίγει απ'την κάτω πλευρά και στο πάνω μέρος υπάρχουν 4 πίροι με κέντρο 60 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.