ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 79358Β

ΣΧΟΛΙΑ :Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κυλινδρική κλειδαριά.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και στο πάνω μέρος υπάρχουν 3 πίροι με κέντρο 90,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.