ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 63475Β

ΣΧΟΛΙΑ:Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κυλινδρική κλειδαριά.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και στο πάνω μέρος υπάρχουν 3 πίροι με κέντρο 70,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.