ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 39210Β

ΣΧΟΛΙΑ:Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κλειδαριά που περιέχει δύο κυλίνδρους.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και κλειδώνει σε σταθερό σημείο και στο πάνω μέρος υπάρχουν 4 πίροι με κέντρο 60,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.