ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 43201Β

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κλειδαριά που περιέχει δύο κυλίνδρους.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και κλειδώνει σε σταθερό σημείο και στο πάνω μέρος υπάρχουν 4 πίροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τους ίδιους πίρους.Η κλειδαριά μπορεί να μετατραπεί σε κέντρο 70,2mm απ'τη στιγμή που οι πίροι εξέχουν κατά 13,2mm.