ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 60345Β

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κλειδαριά που περιέχει δύο κυλίνδρους,στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και στο πάνω μέρος υπάρχουν 3 πίροι με κέντρο 60 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.Η κλειδαριά περιλαμβάνει , επίσης , μπλόκ το οποίο ρυθμίζεται.