ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 45937Β

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κλειδαριά ΟMEGA.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και στο πάνω μέρος βρίσκονται 3 πίροι με κέντρο 60,2mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.