ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 14697

ΣΧΟΛΙΑ:Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κυλινδρική κλειδαριά.Στο πάνω μέρος υπάρχουν 5 πίροι με κέντρο 70 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.