ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 65821Β

ΣΧΟΛΙΑ :Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κυλινδρική κλειδαριά.Στο πάνω μέρος υπάρχουν 3 πίροι με κέντρο 70 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.