ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΤΡΑ 35902Β

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικατάσταση κλειδαριάς ΑΤΡΑ με κυλινδρική κλειδαριά.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και η οποία έχει δυνατότητα ανοίγματος προς τα πάνω, στο πάνω μέρος υπάρχουν 4 πίροι με κέντρο 70,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.