ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΤΡΑ 67921Β

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικατάσταση κλειδαριάς ΑΤΡΑ με κυλινδρική κλειδαριά.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά , στο πάνω μέρος υπάρχουν 4 πίροι που μεταξύ τους έχουν κενό με κέντρο 70,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους. Επίσης , περιέχει κύλινδρο ο οποίος παραμένει ενεργός.Η κλειδαριά αυτή είναι κατάλληλη να αντικαταστήσει κλειδαριές της εταιρείας ΤΕΖΙΟ.