ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΟΥΡΑ 12569Β

ΣΧΟΛΙΑ:Αντικατάσταση κλειδαριάς ΜΟΤΟΥΡΑ με κλειδαριά ΟMEGA.Στο κάτω μέρος της κλειδαριάς περιλαμβάνεται γλώσσα που περιστρέφεται αριστερά και δεξιά και η οποία περισσεύει 13,2 mm.Στο πάνω μέρος 3 πίροι με κέντρο 60,2 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κλειδαριές με τα ίδια κέντρα και τους ίδιους πίρους.